پیغام ما روشن است و به مردم روشنایی می بخشد

۱۳۹۳ بهمن ۶, دوشنبه

                                               عيسي مسيح 
ممنونم از تو به خاطر همه مهربانيت ، خداوندم قدم زدن با تو شادي و اميد را در زندگيم روان كرده ، شاكرم براي حضورت و دعايم اين است.  :
لحظاتي كه به يادت نيستم را از من بستان تا هميشه با درك حضور تو قدم بردارم و مهربانيت سرچشمه اخلاقم گردد.
شرير و شيطان را از ما دور كن و سلامتي عزيزانمان همراه با شاديشان را از تو مي طلبيم. در نام مقدست عيسي جان امين

صبح همگي به نيكي